Justyna Pietraszko

radca prawny

Jako radca prawny pomagam prowadzić biznes na każdym etapie rozwoju. Realizuję nieszablonowe pomysły, wspieram w codziennej działalności i szukam rozwiązań optymalnych w danej sytuacji. Tworzę umowy, regulaminy, polityki prywatności, rejestruję spółki, wdrażam RODO i pomagam we wszelkich problemach jakie napotyka dzisiejszy przedsiębiorca. Działam zdalnie na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę z o.o.

Zgromadzenie Wspólników 2023

Justyna Pietraszko27 czerwca 2023Komentarze (0)

Sezon zgromadzeniowy już ruszył, coraz więcej moich przedsiębiorców zaczyna projekt pt. Zgromadzenie Wspólników 2023 .

Pojawiają się w związku z tym pytania o to jak je sprawnie przeprowadzić i „Czy można prościej Pani Mecenas?„.

To zależy ale generalnie często możliwe jest uproszczenie tego procesu.

Wiem, że te wszystkie formalności nie do końca są zawsze jasne, bywają wręcz upierdliwe.

Chyba, że działasz we współpracy z kimś takim jak ja, który prowadzi Cię za rękę i mówi co, kiedy i gdzie.

Coroczne Zgromadzenie Wspólników to też jeden z nielicznych obowiązków wspólników Spółki.

Omówię dziś podstawowe zasady Zgromadzenia Wspólników 2023 tak byś mógł samodzielnie przeprowadzić je w swojej spółce.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 2023 – zwołanie

Pierwszy krok to zwołanie  Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników 2023.

Pytanie brzmi: Jak zwołać Zgromadzenie Wspólników 2023?

Zarząd wysyła listy polecone z porządkiem obrad do wszystkich wspólników.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 2023 powinno odbyć się najwcześniej po 14 dniach od dnia wysyłki przy czym może później. Sprawdź termin w umowie spółki, to ma znaczenie.

Pamiętaj by wskazać proponowany porządek obrad. Czasem to umyka.

Formalnie zwołane zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub innym miejscu wskazanym w umowie spółki.

Jeśli wspólnicy i członkowie zarządu to te same osoby lub gdy wszyscy wspólnicy pojawią się na zgromadzeniu to warto rozważyć odbycie zgromadzenia bez formalnego zwołania.

Warunkiem ważności Zgromadzenia Wspólników 2023 zwołanego bez formalnego zwołania jest zgoda wszystkich wspólników na odbycie go w ten sposób. Takie Zgromadzenie może odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce jeśli wszyscy wspólnicy dotrą na spotkanie.

Podpowiem Ci, że w protokole Zgromadzenia  bez formalnego zwołania wskazujesz, że zgromadzenie odbywa się na zasadzie art. 240 ksh.

Jakie uchwały podjąć na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 2023?

Wspólnicy powinni podjąć co najmniej uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań (finansowe i z działalności spółki), w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty oraz w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Udzielenie absolutorium to po prostu potwierdzenie, że zarząd (lub inny organ, a właściwie członek organu) działał prawidłowo. To takie udzielenie aprobaty dla członków zarządu i rady nadzorczej (jeśli taka działa w Twojej spółce).

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium podejmowana jest w trybie tajnym.

Osoba, której udzielacie absolutorium nie bierze udziału w głosowaniu w tej sprawie. Pamiętaj o tym!

Sprawozdanie finansowe zazwyczaj przygotowuje księgowość Spółki.

Sprawozdanie z działalności przygotowuje zarząd Spółki. Często też to ja jestem proszona o przygotowanie tego dokumentu jako prawnik Spółki.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników wzór

Wiem, że wszyscy lubią wzory. Ja też lubię. Przyznam jednak, że raczej je tworzę niż korzystam….

Proszę bardzo. Poniżej daję Ci prosty wzór na uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki z o.o.

Uchwała nr __2023
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 XYZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia  1 lipca  2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki XYZ sp. z o.o.  za rok obrotowy 2022

§ 1
Na podstawie art. 231§ 2 pkt 1) ksh oraz § ___ pkt 1 Umowy Spółki, Zwyczajne  Zgromadzenie Wspólników Spółki, po uprzednim  rozpatrzeniu i zapoznaniu ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki XYZ sp. z o.o. za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki XYZ sp. z o.o. za rok obrotowy 2021.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgromadzenie Wspólników 2023 jakie dokumenty są potrzebne?

Potrzebujesz protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, uchwał, listy obecności podpisanej przez wspólników oraz przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.

Jeśli Zgromadzenie Wspólników zwołujesz drogą formalną to dobrze mieć dowody nadania listów poleconych z zaproszeniem na Zgromadzenie i treść zaproszenia.

Protokół ze Zgromadzenia Wspólników 2023 podpisuje co najmniej przewodniczący i protokolant.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników może pełnić rolę protokolanta.

Podsumowanie

Myślę, że nie masz już wątpliwości co do tego jakie elementy są obowiązkowe dla Zgromadzenia Wspólników 2023 Twojej Spółki.

Jeśli potrzebujesz pomocy, masz wątpliwości to zapraszam do kontaktu.

Justyna Pietraszko
radca prawny

#zgromadzeniewspólnikówspółkizoo #uchwałyzgormadzeniawspólników #sprawozdaniezdziałalnościspółkizoo #sprawozdaniefinansowespółkizoo

***

Znak towarowy spółki z o.o.

Dziś na tapet weźmiemy znak towarowy spółki z o.o.

Znak towarowy spółki z o.o. to charakterystyczne oznaczenie spółki z o.o.

Może przybrać formę oznaczenia graficznego, graficzno- słownego lub słownego.

Zapytasz co daje rejestracja oznaczenia spółki z o.o. Przede wszystkim  konkretne zabezpieczenie przed nieuczciwą konkurencją i [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Justynę Pietraszko Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Justyna Pietraszko Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: