Justyna Pietraszko

radca prawny

Jako radca prawny pomagam prowadzić biznes na każdym etapie rozwoju. Realizuję nieszablonowe pomysły, wspieram w codziennej działalności i szukam rozwiązań optymalnych w danej sytuacji. Tworzę umowy, regulaminy, polityki prywatności, rejestruję spółki, wdrażam RODO i pomagam we wszelkich problemach jakie napotyka dzisiejszy przedsiębiorca. Działam zdalnie na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę z o.o.

Polityka prywatności

Miło Cię tu zobaczyć!

Poniżej znajdziesz komplet informacji dotyczący przetwarzania przeze mnie danych osobowych, w tym danych przetwarzanych na mojej Stronie, w ramach zawieranej Umowy i w związku z prowadzeniem przeze mnie profili w social mediach. Znajdziesz tu także informacje o plikach cookies. W każdej chwili możesz odnaleźć w tym miejscu przejrzyste i aktualne informacje o tym jak dbam  o Twoje dane osobowe.

Dochowuję wszelkich starań by Twoje dane osobowe były chronione w odpowiedni sposób.

Korzystanie ze Strony i moich kont  prowadzonych na platformach społecznościowych jest w pełni dobrowolne i nie musisz przekazywać mi swoich danych osobowych, przy czym musisz pamiętać, że może uniemożliwić to np. kontakt ze mną.  Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zmiany, które wpłyną na zmianę zarządzania danymi osobowymi przeze mnie, będą zawarte w zaktualizowanej Polityce. Zaglądaj tu czasem i bądź na bieżąco!

Dokładniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności.

Poniżej zamieszczam spis treści, który ułatwi Ci poruszanie się po Polityce prywatności.

Spis treści

§1 Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest, Justyna Pietraszko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Pietraszko Kancelaria Radcy Prawnego w Żywcu (34-300) pod adresem ul. Żeromskiego 6, NIP: 5532570367 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Skontaktuj się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail kierując ją na adres: kontakt@kancelariapietraszko.pl, na adres korespondencyjny Użytkownik może także zadzwonić i porozmawiać z Administratorem, numer telefonu: 660 670 164.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych i samodzielnie pełni jego obowiązki. Podmioty, które w ramach współpracy z Administratorem biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych dbają o odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.

W związku z prowadzeniem kanałów na platformach społecznościowych Administrator Współadministruje dane z ich właścicielami tj.:

 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (platforma Facebook i Instagram).

Szczegółowe informacje o kanałach prowadzonych przez Administratora w ramach platform społecznościowych znajdują się w dalszej części Polityki prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityki prywatności każdej platformy społecznościowej.

§2 Definicje

Administrator– Justyna Pietraszko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Pietraszko Kancelaria Radcy Prawnego w Żywcu (34-300) pod adresem ul. Żeromskiego 6, NIP: 5532570367  zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Użytkownik– osoba wchodząca na Stronę i odpowiednie podstrony, w tym osoba kontaktująca się z Administratorem.

Strona– strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem  https://bizneswspolcezoo.pl/ i wszystkie podstrony;

Polityka prywatności– niniejszy dokument;

RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

DSA– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

Ustawa o prawie autorskim– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§3 Bezpieczeństwo danych osobowych

By zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy przetwarzaniem niezgodnym z prawem.

Kontrahenci Administratora zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W dalszej części dokumentu przedstawiono informacje o podmiotach, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora jako podmioty przetwarzające lub jako odrębni administratorzy danych osobowych lub odbiorcy danych zgodnie z RODO.

Administrator korzysta z certyfikatu SSL w ramach Strony.

§4 Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, Administrator dokłada wszelkiej staranności by były one odpowiednio zabezpieczone. Administrator przetwarza tylko takie dane, które Użytkownik przekazuje. Ponadto narzędzia z których Administrator korzysta mogą automatycznie gromadzić informacje o Użytkowniku na zasadach wskazanych w Polityce prywatności lub w ramach polityk prywatności dostawców, jeśli zbierają oni dane we własnych celach.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika związane z korzystaniem ze Strony (podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda, udzielona przy wejściu na Stronę), dane związane z Umową zawieraną z Administratorem (podstawę przetwarzania stanowi umowa zawierana między stronami) czy dane osobowe, które Użytkownik  przekazuje kontaktując się z Administratorem  (podstawę przetwarzania danych stanowi w tym wypadku zgoda Użytkownika wyrażona poprzez przesłanie wiadomości).
 3. W przypadku podania przez Użytkownika danych nadwymiarowych (czyli takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych np. do wykonania umowy, odpowiedzi na pytanie Użytkownika itd.) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach działalności Administratora na podstawie wskazanych poniżej podstaw przetwarzania:

 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 • zarządzanie poczta (np. przesłanie oferty, odpowiedź na zadane pytanie);
 • marketing (przesłanie oferty Administratora);
 • wykorzystywania plików cookies na Stronie;
 • publikacja opinii i referencji,
 1. Umowa, dążenie do zawarcia umowy, podjęcie działań na żądanie (6 ust. 1 lit. b RODO):
 • wykonanie umowy;
 • przesłanie oferty Administratora w odpowiedzi na prośbę Użytkownika;
 • świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Strony.
 1. Obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
 • obowiązki księgowe i podatkowe (np. wystawienie faktury VAT/rachunku);
 • tworzenie ewidencji wynikających z RODO (m.in. rejestr czynności przetwarzania);
 • moderacja treści zamieszczanych na Stronie oraz w ramach profili prowadzonych w social mediach w zakresie niezgodności z przepisami prawa.
 1. Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 • zarządzanie i obsługa Strony (zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie funkcjonalności i wydajności);
 • zarządzanie kanałami na profilach społecznościowych (w szczególności kanał https://www.facebook.com/p/Justyna-Pietraszko-Kancelaria-Radcy-Prawnego-100075614092296/ na platformie Facebook, kanał https://www.instagram.com/prawnikodbiznesu/ na platformie Instagram) i wchodzenie w interakcje z użytkownikami;
 • marketing bezpośredni (kierowany do Klientów);
 • obsługa formularza kontaktowego;
 • przetwarzanie danych w celach dowodowych i archiwalnych (by zabezpieczyć informacje);
 • kontaktowanie się z Klientami w celu uzyskania informacji o świadczonych usługach lub produktach Administratora (badanie satysfakcji);
 • przetwarzanie danych w celach statystycznych,
 • przetwarzanie danych w celach analitycznych;
 • moderacja treści zamieszczanych na Stronie oraz w ramach profili prowadzonych w social mediach;
 • ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane są we wskazanych celach tak długo jak istnieje podstawa prawna pozwalająca na ich przetwarzanie lub zostanie osiągnięty cel przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe zostają nieodwracalnie zniszczone lub usunięte. Szczegółowe terminy przechowywania danych osobowych w ramach poszczególnych zbiorów danych przetwarzanych w różnych celach różnią się, w szczególności:

 • Dane przetwarzane w celu zawarcia, realizacji umowy, podjęcia działań na żądanie i dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowywane są  przez okres współpracy i do czasu przedawnienia roszczeń;
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do czasu wycofania zgody, do czasu wskazanego podczas wyrażania przez Użytkownika zgody lub do momentu ustania celu przetwarzania danych osobowych (osiągnięcia celu przetwarzania);
 • Dane przetwarzane w celach podatkowych są przetwarzane do 5 lat od ostatniego dnia roku w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
 • Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO lub ustania celu przetwarzania danych przez Administratora;
 • Dane przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa.

Dane przetwarzane są najpóźniej do czasu utraty przydatności, nie dłużej niż 2 lata w odniesieniu do danych co do których nie wskazano okresu przechowania.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych co ma na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi w ramach przedsiębiorstwa Administratora.

Usługi społeczeństwa informacyjnego

Strona przeznaczona jest dla  osób powyżej 16 roku życia. Administrator nie zbiera danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych.

W celu korzystania ze Strony, zawarcia z Administratorem umowy, Użytkownik, który nie jest pełnoletni powinien uzyskać zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica).

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony.

Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy Użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę na działania takiego Użytkownika.

§5 Prawa przysługujące Użytkownikowi

Zgodnie z RODO  każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do bycia zapomnianym;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.

W tym miejscu Administrator zwraca uwagę Użytkownika na bardzo ważną kwestię- wskazane powyżej uprawnienia nie zawsze będą bezwzględnie przysługiwać (wynika to z samej treści RODO i będzie warunkowane charakterem danych i podstawą ich przetwarzania).

Swoje prawa Użytkownik może zrealizować kontaktując się z Administratorem poprzez  adres e-mail: kontakt@kancelariapietraszko.pl. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania zostanie udzielona odpowiedź o ile sprawa nie będzie wymagać wydłużenia tego terminu (o czym na pewno Użytkownik będzie poinformowany).

Należy pamiętać, że dane przetwarzane do czasu wycofania zgody są przetwarzane w pełni legalnie (w granicach zgody i celu przetwarzania na jaki wyrażono zgodę), a wycofanie zgody ma skutek na przyszłość.

§6 Profilowanie

Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania działań czy decyzji wobec Użytkownika i  mających wpływ na prawa, obowiązki czy wolności Użytkownika.

W ramach Strony i technologii śledzących oraz w ramach kanałów na platformach społecznościowych, dane Użytkownika mogą być profilowane przy użyciu narzędzi wspierających Stronę  lub dostępnych w ramach platform społecznościowych (np. w celu wyświetlania treści dopasowanych do zainteresowań Użytkownika- reklama behawioralna o której więcej Użytkownik przeczyta na stronie: https://www.youronlinechoices.com/pl/), przy czym nie ma to wpływu na sytuację prawną Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w formularzu kontaktowym. Wynikają one z danych statystycznych, takich jak np. wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Celem ewentualnego profilowania przez Administratora danych osobowych jest poznanie preferencji Użytkowników i dostosowanie treści, oferty i usług Administratora do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących profilowania (tak jak w każdej innej kwestii za zakresu przetwarzania przez Administratora danych osobowych) Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych wskazanych w dokumencie czy na Stronie.

Wobec zautomatyzowanego przetwarzania, które może mieć wpływ na prawa, obowiązki czy wolności  Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

§7 Media społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających, subskrybujących lub wchodzących w interakcje z Administratorem w ramach profili Administratora prowadzonych na platformach społecznościowych.
 2. Administrator prowadzi  wskazane poniżej kanały (profile) w mediach społecznościowych.
 1. Korzystanie z serwisów społecznościowych przez Użytkownika podlega zasadom określonym przez administratorów tych serwisów  (każda platforma społecznościowa posiada własne regulaminy i zasady przetwarzania danych osobowych). Administrator nie ma wpływu na relację Użytkownika i administratora danego serwisu społecznościowego.
 2. W zakresie kanałów (profili) Administratora w mediach społecznościowych, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu administrowania i zarządzania kanałem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) oraz przetwarza dane w celu moderacji treści zamieszczanych w ramach profili Administratora w social mediach (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach kanałów na platformach społecznościowych jest także zgoda Użytkownika, którą Użytkownik wyraża śledząc profil Administratora.
 3. Odwiedzając profil Administratora na danej platformie społecznościowej, Użytkownik udostępnia Administratorowi dane takie jak nazwa Użytkownika, informacje o działaniach podjętych w ramach profilu (komentarze, udostępnienia, reakcje na treści publikowane w ramach profilu), adres IP oraz dane przekazane w ramach komunikacji z Administratorem.
 4. Użytkownik samodzielnie decyduje o śledzeniu kanału na platformie społecznościowej  czy podjęciu innej interakcji w ramach profilu Administratora.
 5. Administrator ustala zasady panujące na profilu na platformie społecznościowej jednak nie ma wpływu na regulamin korzystania z niej. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu danego serwisu społecznościowego niezależnie od zasad określonych przez Administratora.
 6. Administrator ma dostęp do danych Użytkownika, które zostały upublicznione przez Użytkownika w serwisie społecznościowym, do danych przekazanych przez Użytkownika w ramach rozmowy prowadzonej przez komunikator dostępny w ramach platformy społecznościowej, w ramach treści dodanych na profilu Administratora (np. komentarze do zamieszczonego materiału) oraz do anonimowych danych statystycznych, które dostępne są z poziomu plików cookies.
 7. Dane przetwarzane są przez okres istnienia kanału, do czasu zgłoszenia sprzeciwu,  do czasu zaprzestania śledzenia kanału przez Użytkownika w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane gromadzone na danej platformie społecznościowej i w ramach funkcjonalności platformy społecznościowej będą przetwarzane przez czas określony w regulaminie platformy społecznościowej.
 8. Użytkownik ma prawo zrezygnować z subskrypcji profilu Administratora prowadzonego na danej platformie społecznościowej w każdym momencie. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć treści zamieszczone w ramach profilu (np. komentarz, reakcję), przy czym Administrator ma prawo dokonania zabezpieczenia dokonania określonych działań przez Użytkownika w ramach jego profilu w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami czy udowodnienia faktu.
 9. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak współpracujące agencje reklamowe lub inni podwykonawcy obsługujący dany kanał  Administratora w ramach kanału na danej platformie społecznościowej. Odbiorcami danych mogą być też organy Państwowe uprawnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 10. W ramach prowadzenia profili na platformach społecznościowych Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane Użytkownika mogą być  jednak przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem poszczególnych serwisów społecznościowych.  Zgodnie z informacjami prezentowanymi przez platformy społecznościowe, przekazanie danych następuje przy zachowaniu odpowiednich środków zapewniających ochronę danych osobowych i przy wdrożeniu np. standardowych klauzul umownych. W wypadku gdy przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie konieczne (np. na żądanie Użytkownika), Administrator podejmie działania zmierzające do odpowiedniego zabezpieczenia przekazania danych.
 11. Dane przetwarzane w związku z obsługą kanału na platformie społecznościowej  mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wywołujący negatywne skutki w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).
 12. Zabrania się zamieszczania w ramach profilu administratora prowadzonym w ramach danej platformy społecznościowej treści:
 1. naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje,
 2. niedotyczących Użytkownika, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich,
 3. godzących w podmioty trzecie, w szczególności w dobre imię lub renomę,
 4. naruszających prawa autorskie innych podmiotów, w tym Administratora, treści rasistowskich, zmierzających do ośmieszenia, upokorzeniu lub innego niekorzystnego dla osoby trzeciej działania,
 5. niezwiązanych z tematyką materiału do którego się odnoszą lub z tematyką profilu Administratora,
 6. obejmujących treści marketingowe, linki do stron internetowych lub odwołujących się do innych profili bez zgody Administratora.
 1. Administrator i dostawcy poszczególnych platform społecznościowych (Facebook, Instagram-Meta Platforms Ireland Limited ATTN: Privacy Operations Merrion Road Dublin 4 D04 X2K5, Ireland) są Współadministratorami danych przetwarzanych w ramach platformy społecznościowej w ramach kanały prowadzonego przez Administratora  (aktywność Użytkownika na kanale Administratora) w kontekście marketingowym i statystycznym (na podstawie uzasadnionego interesu tj. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Szczegółowe informacje w zakresie wzajemnych obowiązków i praw Współadministratorów znajdują się w dokumentach dostępnych na stronie platformy społecznościowej (regulamin i polityka prywatności). Administrator jako twórca i administrator profilu na platformie Facebook ma dostęp do anonimowych danych statystycznych zgromadzonych przez portal Facebook. Dane dotyczące Użytkownika i zgromadzone przez portal Facebook (zgodnie z regulaminem portalu Facebook w formie plików cookies) są przekazywane w formie anonimowej Administratorowi jednak dotyczą Użytkownika, zawierają indywidualny kod Użytkownik i zawierają dane dotyczące aktywności Użytkownika na profilu Administratora. Dane statystyczne gromadzone w ramach portalu Facebook i udostępnione Administratorowi wiążą się zatem z zastosowaniem technologii śledzących w formie plików cookies instalowanych na urządzeniach podmiotów odwiedzających lub śledzących profil Administratora na Facebooku oraz mogą być wykorzystane także w ramach narzędzia Meta Pixel (Facebook Pixel), który również służy celom marketingowym i o którym więcej w dalszej części dokumentu.

Zaleca się zapoznanie się z regulaminem i polityka prywatności każdego z serwisów społecznościowych na których Administrator prowadzi kanały:

Polityka prywatności, regulamin i istotne dokumenty portalu Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

https://www.facebook.com/legal/terms/update

https://www.facebook.com/business/insights/tools/audience-insights

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Polityka prywatności i regulamin portalu Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

https://help.instagram.com/581066165581870

§8 Odbiorcy danych osobowych

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez firmy z których usług Administrator korzysta i którym powierza dane w ramach współpracy,  a w szczególności przez:

 • cyber_Folks S.A., NIP: PL7792467259 – podmiot zapewniający usługi hostingu Strony,
 • Google Cloud Poland Sp. z o.o. NIP: 5252822767– podmiot zapewniający usługę poczty e-mail i usługi chmurowe (przechowywanie danych),
 • lex Bookkeeping Sp. z o.o. NIP: 9522166477- podmiot zapewniający obsługę księgową,
 • Google Ireland Limited z siedzibą w mieście Dublin- podmiot zapewniający narzędzie do analizy statystyk- Google Analytics,
 • inni partnerzy biznesowi z których usług Administrator korzysta prowadząc działalność gospodarczą.

Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zgodnie z regulaminami dostawców w pewnym zakresie dane osobowe mogą być  przekazywane do państw trzecich (USA) np. w ramach usług Google (Administrator zachęca do szczegółowego zapoznania się z regulaminami dostawców jeśli Użytkownik chce dowiedzieć się jakie dane mogą być przesyłane poza obszar EOG). Ewentualne przekazanie danych osobowych odbywać się będzie przy zastosowaniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (np. przy zachowaniu standardowych klauzul umownych).

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa np. ZUS, Urząd Skarbowy.

§9 Narzędzia zaimplementowane na Stronie

W ramach prowadzonej działalności Administrator korzysta z różnych narzędzi w celu usprawnienia pracy i ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony, kanałów na platformach społecznościowych i kontaktu z Administratorem.

Administrator stosuje w szczególności wskazane poniżej narzędzia i rozwiązania:

Wtyczki kierujące do platform społecznościowych

Na stronie Administratora zostały osadzone wtyczki kierujące do kanałów na poszczególnych platformach społecznościowych. Skorzystanie z wtyczki umożliwia bezpośrednie połączeniu z serwisem społecznościowym, który uzyskuje informacje o skorzystaniu przez Użytkownika ze Strony. Jeśli Użytkownik korzysta ze Strony podczas zalogowania w serwisie społecznościowym, jego działalność jest znana temu serwisowi.

Na  Stronie znajdują się wtyczki kierujące do kanałów, które Administrator prowadzi na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Przeglądarka, z której Użytkownik korzysta przesyła dane o odwiedzinach na stronie na której znajduje się wtyczka danego portalu społecznościowego.

Od momentu kliknięcia we wtyczkę danego portalu społecznościowego dane Użytkownika są przetwarzane przez dany portal społecznościowy. Administrator nie ma wpływu na zakres danych przetwarzanych i gromadzonych przez administratorów platform społecznościowych.

W przypadku gdy Użytkownik nie chce by platforma społecznościowa kojarzyła jego dane związane z wizytą na Stronie z jego profilem na portalu społecznościowym, przed skorzystaniem ze Strony powinien wylogować się z portalu społecznościowego i korzystać ze Strony w trybie incognito. Istnieją narzędzia uniemożliwiające działanie wtyczek społecznościowych (np. tzw. blokowanie skryptów) i Użytkownik może z nich skorzystać.

Administrator zachęca do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności każdego z portali społecznościowych w celu uzyskania szczegółowych informacji z zakresu przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności i regulamin  portalu Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Polityka prywatności portalu Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Google Analytics

Strona posiada wbudowany kod Google Analytics w celu  dokonywania analizy statystyk Strony i optymalizacji Strony na tej podstawie. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony.

Narzędzie to stosowane jest na mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited przy czym dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.  Dostawca Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony także we własnych celach i przechowuje dane na serwerach znajdujących się także poza obszarem EOG.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Zaleca się zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics (istnieje możliwość wyłączenia kodu śledzącego), które znajdują pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

Polityka prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Pixel (Facebook Pixel)

Strona korzysta z narzędzia Meta Pixel wykorzystywanego do prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych dostarczanego przez Meta Platforms Inc. oraz spółki powiązane.

Narzędzie umożliwia wyświetlanie reklam wybranych (spersonalizowanych) na podstawie działalności na Stronie i powiązane jest z działaniami Użytkownika w ramach serwisu Facebook, które są odnotowywane za jego zgodą. Administrator nie gromadzi w ramach Meta Pixel żadnych danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Personalizacja reklam dokonywana jest w oparciu o zdefiniowaną przez Administratora grupę odbiorców.

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności portalu Facebook w celu poznania szczegółów działania narzędzia. Portal Facebook może wykorzystać zebrane informacje we własnych celach, w tym marketingowych.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Meta Pixel, które znajdują się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 i https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0. Informacje o niestandardowych grupach odbiorców dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#.

Formularz kontaktowy

Administrator udostępnia Użytkownikom w ramach Strony formularz kontaktowy który umożliwia wysłanie wiadomości i kontakt z Administratorem.

Dane osobowe jakie Użytkownik podaje w ramach formularza to nazwa (imię/nazwisko/firma), adres e-mail, inne dane zamieszczone w treści wiadomości. Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Maksymalny okres przetwarzania danych osobowych to termin przedawnienia roszczeń.

Formularz zapisu na listę zainteresowanych otrzymania powiadomienia o nowych artykułach

Administrator udostępnia Użytkownikom w ramach Strony formularz zapisu na listę zainteresowanych otrzymaniem powiadomienia o nowych artykułach.

Dane osobowe jakie Użytkownik podaje w ramach formularza to nazwa adres e-mail, inne dane zamieszczone w treści wiadomości. Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i w celu kontaktu przesłania informacji o dodaniu nowego artykułu na Stronie.

Maksymalny okres przetwarzania danych osobowych to termin przedawnienia roszczeń.

§10 Moderowanie treści i spełnienie obowiązków DSA

 1. W wypadku gdy Użytkownik poweźmie wątpliwość co do treści zamieszczonych w ramach Strony lub profili Administratora na platformach społecznościowych, Administrator prosi o kontakt  w języku polskim za pomocą danych określonych w Polityce prywatności lub innych form kontaktu dostępnych w ramach Strony lub profilu na danej platformie social-mediowej (punkt kontaktowy dla Użytkownika).
 2. Administrator informuje, że w przypadku zamieszczenia treści niezgodnych z postanowieniami Polityki prywatności czy zasadami obowiązującymi na danej platformie społecznościowej, przepisami prawa czy treści, które naruszają dobre obyczaje,  Administrator zastrzega prawo moderacji takiej treści poprzez zmianę, usunięcie jej części lub całości. W miarę możliwości Administrator poweźmie działania zmierzające do kontaktu z podmiotem zamieszczającym takie treści w celu doprowadzenia jej  do zgodności. Administrator w miarę możliwości dokonuje ww. działań z poszanowaniem prawa do wolności słowa i informacji.
 3. Administrator umożliwia kontakt w przedmiocie treści zamieszczanych w ramach Strony i prowadzonych przez niego profili na platformach społecznościowych i dokonanie zgłoszenia w tej sprawie, za pomocą danych kontaktowych określonych w Polityce prywatności (w ramach kontaktu zaleca się wskazać nielegalną, niezgodną z zasadami wg. zgłaszającego treść lub treść, która w ocenie zgłaszającego powinna być objęta moderacją oraz dane kontaktowe zgłaszającego). Administrator potwierdza fakt dokonania zgłoszenia oraz informuje o podjętych działaniach po rozpatrzeniu zgłoszenia i ustaleniu stanu faktycznego. Jeśli to możliwe, Administrator o podjętych działaniach informuje także podmiot zamieszczający treść zgłoszoną do moderacji. W przypadku zamieszczania treści o których mowa w ust. 2 w ramach profili Administratora na platformach społecznościowych, Administrator może ograniczyć możliwość interakcji z jego profilem lub zablokować konto naruszającego. O podjętych działaniach Administrator informuje podmiot wobec którego zastosowano jedną z ww. sankcji. Administrator podejmuje decyzję w przedmiocie zgłoszenia w rozsądnym terminie, do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a od decyzji można odwołać się w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 4. Administrator ma prawo odmowy publikacji treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego dokumentu, platformy społecznościowej, przepisami prawa czy które naruszają dobre obyczaje oraz zastrzega prawo moderacji takiej treści poprzez zmianę, usunięcie jej części lub całości, przy czym w miarę możliwości Administrator poweźmie działania zmierzające do kontaktu z podmiotem zamieszczającym takie treści w celu doprowadzenia jej  do zgodności na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 5. W wypadku gdy Administrator poweźmie wątpliwość co do legalności treści zamieszczonej w na Stronie lub w ramach profilu prowadzonego na danej platformie społecznościowej,  zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Niego przez przepisy prawa, w tym m.in. DSA, dokona zgłoszenia takiej treści do odpowiedniego organu krajowego. W wypadku gdy Administrator uzna treści za dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe.
 6. Administrator informuje, że na wniosek uprawnionego organu przekazuje mu informacje związane z treściami dostępnymi w ramach Strony, profilu na platformie społecznościowej, w tym o podmiocie zamieszczającym treść w wypadku gdy ma taki obowiązek.
 7. Administrator usuwa nielegalne treści w przypadku otrzymania dyspozycji ich usunięcia od uprawnionego  organu państwowego.
 8. W wypadku gdy organy krajowe podezwą wątpliwość co do treści zamieszczonych na Stronie lub na profilu Administratora prowadzonym na danej platformie społecznościowej, Administrator prosi o kontakt  w języku polskim za pomocą danych określonych w Polityce prywatności w (punkt kontaktowy dla organu krajowego, Komisji i Rady Usług Cyfrowych).
 9. Administrator informuje, że nie korzysta z narzędzi służących do automatycznego moderowania treści.
 10. Użytkownikowi przysługuje skarga do krajowego koordynatora ds. usług cyfrowych.

§11 Własność intelektualna

Treści zamieszczone na Stronie (w tym fotografie, materiały graficzne, teksty) mogą  być przejawem twórczości intelektualnej i objęte ochroną na gruncie prawa autorskiego.

Dostępne w ramach Strony  i profili Administratora na platformach społecznościowych  treści (materiały tekstowe, fotografie, graficzne, wizualne czy audiowizualne także te, z którymi można zapoznać się bezpłatnie) mogą stanowić utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i podlegają ochronie prawnej.

Nieuprawnione użycie ww. podobnie jak produktów sprzedawanych przez Administratora może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną na gruncie przepisów prawa, a Administrator może dochodzić także odszkodowania czy zadośćuczynienia z tytułu naruszeń, w tym nieuprawnionego użycia.

W razie chęci użycia Administrator prosi o kontakt za pomocą danych dostępnych w ramach Polityki prywatności lub danych dostępnych na Stronie.

§12 Pliki cookies

Jak każda strona internetowa, także Strona Administratora wykorzystuje pliki cookies (krótkie informacje tekstowe, które zapisują się na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Internetu).

Informacja o plikach cookies pojawia się przy pierwszym wejściu na Stronę.

Użytkownik wyraża zgodę lub nie na stosowanie cookies i zgoda Użytkownika jest podstawą korzystania z plików cookies przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w swojej przeglądarce (zazwyczaj domyślnie przeglądarki wyrażają zgodę na zbieranie cookies i jeśli Użytkownik tego nie chce to musi zmienić swoje ustawienia). Oczywiście zgromadzone pliki cookies zawsze można usunąć z poziomu swojej przeglądarki.

Cookies mogą pochodzić ze Strony (cookies własne) lub od podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies zbierają i przechowują informacje w określonych celach.

Cookies własne są wykorzystywane w ramach Strony przede wszystkim do zachowania harmonijnego działania Strony i jej funkcjonalności (zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wydajności procesów dostępnych na Stronie, tworzenie statystyk, które pomagają w ulepszeniu Strony).

Pliki cookies mogą mieć charakter czasowy (cookies sesyjne, które po zamknięciu przeglądarki internetowej są usuwane) lub trwały (cookies trwałe, które zapisują dane na urządzeniu z którego korzystasz i rozpoznają urządzenie Użytkownika przy kolejnych odwiedzinach Strony).

Jeśli Użytkownik nie chce by informacje o jego działalności w Internecie, w tym pliki cookies, były gromadzone w historii przeglądania Administrator informuje o możliwości skorzystania z trybu incognito w ramach korzystania z przeglądarki internetowej (po zamknięciu przeglądarki używanej w tym trybie, pliki cookies są co do zasady automatycznie usuwane wraz z historią przeglądania).

§13 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem informacji do serwera na którym Strona jest osadzona. Każda informacja jest zapisywana w logach serwera Strony (informacja zawiera m.in. adres IP, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, datę i czas z momentu przesłania informacji czy  informację o przekierowaniu na Stronę). Informacje zapisywane w logach serwera nie są ujawniane osobom trzecim, a Administrator nie wykorzystuje ich do identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

§14 Korzystanie ze Strony

W celu korzystanie ze Strony konieczny jest:

 • dostęp do sieci Internet;
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. video, pdf.;
 • zaktualizowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www;
 • aktywna poczta e-mail (w zakresie formularzy dostępnych w ramach Strony);
 • urządzenie elektroniczne umożliwiające dostęp do sieci Internet.

§15 Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, w szczególności w razie konieczności aktualizacji z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmianę sposób czy celów przetwarzania, implementacji nowych narzędzi w ramach Strony czy wdrożenia nowych funkcjonalności w ramach Strony.

Polityka prywatności obowiązująca od 13 lipca 2024 r.

Polityka prywatności obowiązująca do 13 lipca 2024 r.