Justyna Pietraszko

radca prawny

Jako radca prawny pomagam prowadzić biznes na każdym etapie rozwoju. Realizuję nieszablonowe pomysły, wspieram w codziennej działalności i szukam rozwiązań optymalnych w danej sytuacji. Tworzę umowy, regulaminy, polityki prywatności, rejestruję spółki, wdrażam RODO i pomagam we wszelkich problemach jakie napotyka dzisiejszy przedsiębiorca. Działam zdalnie na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę z o.o.

Uchwały zgromadzenia wspólników

Justyna Pietraszko20 lutego 2024Komentarze (0)

Spora grupa czytelników mojego bloga, tak jak spółki działające pod moimi skrzydłami, ma w każdym roku sporo pytań o coroczne zgromadzenie wspólników i uchwały zgromadzenia wspólników.

Dlatego w tym roku postanowiłam przygotować krótką instrukcję działania i informację o tym jakie Uchwały zgromadzenia wspólników są obowiązkowe nieco wcześniej niż zwykle.

Zgromadzenie wspólników odbywa  się co do zasady do końca czerwca danego roku.

Uchwały zgromadzenia wspólników  podejmowane są w każdym roku obrotowym spółki.

Moje podsumowanie i wskazówki pozwoli Ci na przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników sprawnie i bez niespodzianek.

Rozumiem, że zwłaszcza dla młodych spółek, rozpoczynających działalność ta kwestia może być niejasna.

Omówię dziś podstawowe zasady Zgromadzenia Wspólników i wskażę jakie Uchwały zgromadzenia wspólników są podejmowane.

Uchwały zgromadzenia wspólników

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – zwołanie

Na początek pamiętaj o zwołaniu  Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników w ramach którego wspólnicy podejmują Uchwały zgromadzenia wspólników.

Zarząd wysyła listy polecone z porządkiem obrad do wszystkich wspólników, a Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się najwcześniej po 14 dniach od dnia wysyłki.

Uchwały zgromadzenia wspólników mogą być podjęte później jeśli tak wskaże zarząd lub gdy wynika tak z umowy spółki.

Sprawdź termin w umowie spółki gdyż jest opcja, że termin może być u Ciebie wydłużony.

Być może macie w umowie opcję elektronicznego zwołania Zgromadzenia Wspólników.

Pamiętaj, by wskazać proponowany porządek obrad w zawiadomieniu.

Formalnie zwołane zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub innym miejscu wskazanym w umowie spółki jeśli dodaliście do umowy odpowiednie postanowienie.

Mam też praktyczną wskazówkę dla spólek w których nie ma problemu ze spotkaniem się  wszystkich wspólników.

Jeśli wszyscy wspólnicy pojawią się na zgromadzeniu wspólników, to warto rozważyć odbycie zgromadzenia bez formalnego zwołania. Wtedy Uchwały zgromadzenia wspólników mogą być podjęte bez konieczności formalnego zwołania zgromadzenia wspólników.

Warunkiem ważności Zgromadzenia Wspólników zwołanego bez formalnego zwołania jest zgoda wszystkich wspólników na odbycie go w ten sposób. Takie Zgromadzenie może odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce jeśli wszyscy wspólnicy dotrą na spotkanie.

Podpowiem Ci, że w protokole Zgromadzenia  Wspólników bez formalnego zwołania wskazujesz, że zgromadzenie odbywa się na zasadzie art. 240 ksh.

Jakie Uchwały zgromadzenia wspólników podjąć na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników?

Wspólnicy powinni podjąć co najmniej Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań (finansowe i z działalności spółki), w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty oraz w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Udzielenie absolutorium to po prostu potwierdzenie, że zarząd (lub inny organ, a właściwie członek organu) działał prawidłowo. To takie udzielenie aprobaty dla członków zarządu. Także dla rady nadzorczej (jeśli taka działa w Twojej spółce).

>>> Czy spółka z o.o. może mieć prokurenta i nie mieć zarządu? Przeczytaj artykuł: Prokurent spółki z o.o.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium podejmowana jest w trybie tajnym.

Osoba, której udzielacie absolutorium, nie bierze udziału w głosowaniu w tej sprawie. Pamiętaj o tym!

Sprawozdanie finansowe zazwyczaj przygotowuje księgowość Spółki.

Sprawozdanie z działalności przygotowuje zarząd Spółki. Często też to ja jestem proszona o przygotowanie tego dokumentu jako prawnik Spółki.

Jeśli nie zamierzacie wypłacać zysku ze spółki, to wspólnicy powinni, a w sumie to zarząd, powinien się zainteresować tematem hipotetycznych odsetek od kapitału własnego tj. możliwych kosztach Spółki o których mowa art.15CB CIT. W momencie gdy zysk przeznaczacie na kapitał zapasowy i przez trzy lata nie wypłacacie go, odpowiednie ujęcie tematu pozwoli spółce na oszczędność w zakresie podatku dochodowego (CIT).

Uchwały Zgromadzenia Wspólników – wzór

Wiem, że wszyscy lubią wzory i ja też lubię.

Poniżej daję Ci prosty wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 XYZ sp. z o.o. z siedzibą w ________ („Spółka”)
z dnia  __ ____202_ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki XYZ sp. z o.o.  za rok obrotowy 202_

§ 1

Na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231§ 2 pkt 1) ksh oraz § ___ pkt _ Umowy Spółki, Zwyczajne  Zgromadzenie Wspólników Spółki, po uprzednim  rozpatrzeniu i zapoznaniu ze sprawozdaniem finansowym Spółki XYZ sp. z o.o. za rok obrotowy 202_ (od 1 stycznia 202_ r. do 31 grudnia 202_ r.) obejmującym bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową i który wykazuje:

1) sumę aktywów i pasywów Spółki na dzień 31 grudnia 202_ r. r. w kwocie  _____________ (słownie: __________________) złotych,

2) zysk/stratę  netto Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 202_ r. do 31 grudnia 202_ r.w kwocie  _____________ (słownie: __________________) złotych

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki XYZ sp. z o.o. za rok obrotowy 202_.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzają sprawozdania finansowe przygotowane przez Zarząd. W praktyce sprawozdanie finansowe przygotowuje najczęściej biuro rachunkowe spółki. Sprawozdanie finansowe przygotowujecie do końca marca, a do końca czerwca zatwierdzacie.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zarząd zgłasza do Repozytorium Dokumentów finansowych.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników – jakie dokumenty są potrzebne?

Potrzebujesz protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników, listy obecności podpisanej przez wspólników oraz przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.

Jeśli Zgromadzenie Wspólników zwołujesz drogą formalną, to miej dowody nadania listów poleconych z zaproszeniem na Zgromadzenie i treść zaproszenia.

>>> Sprawdź z czym wiąże się zmiana umowy spółki z o.o. i kiedy trzeba jej dokonać: Zmiana umowy spółki z o.o.

Protokół ze Zgromadzenia Wspólników oraz osobno każdą Uchwałę Zgromadzenia Wspólników podpisuje co najmniej przewodniczący i protokolant.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników może pełnić rolę protokolanta.

Podsumowanie

Już wiesz jakie Uchwały zgromadzenia wspólników podejmujecie w ramach  Zgromadzenia Wspólników Twojej Spółki.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszam do kontaktu.

Justyna Pietraszko
radca prawny

#zgromadzeniewspólnikówspółkizoo #uchwałyzgormadzeniawspólników #sprawozdaniezdziałalnościspółkizoo #sprawozdaniefinansowespółkizoo

Zdjęcie: Marek Levak

***

Znak towarowy spółki z o.o.

Dziś na tapet weźmiemy znak towarowy spółki z o.o.

Znak towarowy spółki z o.o. to charakterystyczne oznaczenie spółki z o.o.

Może przybrać formę oznaczenia graficznego, graficzno- słownego lub słownego.

Zapytasz co daje rejestracja oznaczenia spółki z o.o. Przede wszystkim  konkretne zabezpieczenie przed nieuczciwą konkurencją i [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Justynę Pietraszko Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Justyna Pietraszko Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: