Justyna Pietraszko

radca prawny

Jako radca prawny pomagam prowadzić biznes na każdym etapie rozwoju. Realizuję nieszablonowe pomysły, wspieram w codziennej działalności i szukam rozwiązań optymalnych w danej sytuacji. Tworzę umowy, regulaminy, polityki prywatności, rejestruję spółki, wdrażam RODO i pomagam we wszelkich problemach jakie napotyka dzisiejszy przedsiębiorca. Działam zdalnie na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę z o.o.

Pożyczka dla spółki z o.o. od wspólnika

Justyna Pietraszko17 października 2021Komentarze (0)

W  kontekście prowadzenia spółki z o.o. często pojawia się pytanie o możliwości przekazania spółce finansów na jej działanie. Opcji jest kilka.  Pożyczka dla spółki z o.o.  od wspólnika to najszybszy i prosty sposób na dokapitalizowanie spółki z o.o.

Ten temat pojawia się zarówno tuż po wpisie spółki do KRS jak i w spółkach, które działają już jakiś czas. Najczęściej przedsiębiorcy zadają mi pytania:

 • Czy wspólnik może przekazać spółce pieniądze w ramach pożyczki?
 • Czy pożyczka od wspólnika wymaga dopełnienia dodatkowych formalności?
 • Jak pożyczka od wspólnika wygląda na gruncie podatkowym?

Podejrzewam, że mogą być to też Twoje pytania, odpowiedzi na pytania znajdziesz poniżej.

Czy wspólnik może przekazać spółce pieniądze w ramach pożyczki dla spółki z o.o. od wspólnika?

Pożyczka od wspólnika na rzecz spółki z o.o. jest jak najbardziej możliwa. Spółka z o.o. to odrębny podmiot prawny i może zaciągać zobowiązania w ramach swoich potrzeb.

Można udzielić pożyczki od razu po wpisie do KRS. Minimalny kapitał zakładowy (pięć tysięcy) często nie wystarcza na rozkręcenie działalności spółki. W późniejszej fazie rozwoju spółki może pojawić się konieczność szybkiego dokapitalizowania. Wtedy też można skorzystać z pożyczki od wspólnika.

Pożyczka jako źródło finansowania jest w porównaniu do innych sposobów pozyskania pieniędzy dla spółki dość szybka i mało sformalizowana. W praktyce istnieje jeden zasadniczy haczyk o którym trzeba pamiętać.

Jeśli wspólnik udzielający pożyczki  spółce z o.o. jest członkiem zarządu to trzeba powołać pełnomocnika do zawarcia umowy. 

Warunki pożyczki wspólnika ze spółką z o.o.

Chcę zwrócić Twoja uwagę, na to że w przypadku pożyczki między wspólnikiem, a spółką z o.o. ważne są warunki umowy oraz na to czy wspólnik jest członkiem zarządu.

Pożyczka od wspólnika, a charakter rynkowy i oprocentowanie

Pożyczka zasadniczo powinna mieć charakter rynkowy tak by organy podatkowe nie miały uzasadnionych podstaw do negowania charakteru i warunków umowy. Chodzi m.in. o kwestię cen transferowych, podmiotów powiązanych.

Istnieje specjalne Obwieszczenie Ministra z Finansów w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, które pozwala na ustalenie oprocentowania pożyczki.

W skrócie mówiąc, warunki, które powinny być zachowane by pożyczka nie była transakcją kontrolowaną to:

 • pożyczka udzielana jest na czas maksymalnie 5 lat;
 • oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym ustalone jest w oparciu o parametry wskazane w obwieszczeniu (dla pożyczki w polskiej walucie w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M);
 • brak w związku z pożyczką opłat innych niż odsetki;
 • w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;
 • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tutaj chodzi o raje podatkowe).

Wiem, że to może nie brzmi zachęcająco ale zapewniam Cię, że spełnienie tych warunków nie jest trudne. Nawet obliczenie oprocentowania jest dość przystępne, podążasz za instrukcją wskazaną przez Ustawodawcę.

W jakiej formie zawrzeć umowę pożyczki?

Umowę pożyczki między wspólnikiem, a spółką warto zawrzeć w formie co najmniej pisemnej dla celów dowodowych. Koniecznie zachowaj tą formę jeśli wysokość pożyczki przekracza 1000 złotych.

Jeśli jedyny wspólnik jest jedynym członkiem zarządu, zawarcie umowy pożyczki między nim a spółką, wymaga formy aktu notarialnego i wtedy forma pisemna umowy nie wystarczy.

Co gdy wspólnik jest członkiem Zarządu?

Jeśli jesteś wspólnikiem i członkiem Zarządu to musisz pamiętać o tym, że nie możesz podpisać w imieniu spółki umowy pożyczki ze wspólnikiem.

Taka umowa będzie nieważna.

Polski ład a spółka z o.o.

Zgromadzenie wspólników powołuje pełnomocnika (nie może być nim członek Zarządu) i jako pożyczkodawca umowę pożyczki podpisujesz z pełnomocnikiem reprezentującym spółkę.

Ewentualnie spółkę może reprezentować Rada Nadzorcza jeśli wspólnicy ją powołali  (w niewielkich spółkach s24 raczej rzadko spotykana).

Kapitał zakładowy spółki z o.o., a pożyczka

Ważna kwestia, która też czasem umyka to wysokość kapitału zakładowego spółki.

Jeśli wartość pożyczki dwukrotnie przekracza wysokość kapitału zakładowego to może być też konieczna dodatkowa uchwała zgromadzenia wspólników. Wspólnicy wyrażą w niej zgodę na zaciągnięcie takiego zobowiązania.

Treść umowy spółki może regulować to inaczej więc warto do niej zajrzeć.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o., a podatki

Na pewno chętnie poczytasz o podatkach. W przypadku pożyczki udzielanej przez wspólnika spółce, zgodnie art. 9 pkt 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, pożyczka zwolniona jest z opodatkowania podatkiem cywilnoprawnym (PCC).

Czyli pożyczka udzielana spółce przez wspólnika nie podlega opłaceniu PCC przez spółkę.

Wspólnik odprowadza podatek od odsetek otrzymanych przy spłacie pożyczki (czyli od oprocentowania pożyczki).

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Justynę Pietraszko Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Justyna Pietraszko Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: